SK EN

Coca-Cola HBC podporí región okolo Lúky: Pomôže zrealizovať prospešné projekty

Poznáte projekt, na ktorého realizáciu nemáte dostatok financií? Chceli by ste pomôcť svojmu okoliu, ale akosi vám chýbajú prostriedky? Spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská republika, distribútor značkových nealkoholických nápojov spoločnosti The Coca-Cola Company, v spolupráci s Trenčianskou nadáciou vyhlásila koncom mája grantovú výzvu. Práve teraz máte šancu dať svojim projektom reálnu podobu! S podporou skúsených partnerov môžete projekt prospešný pre okolie zrealizovať ešte do konca tohto roka.
„Spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika záleží na regióne v okolí obce Lúka. Radi by sme v tejto oblasti po dlhoročnom pôsobení zanechali viditeľné pozitívne stopy a zlepšili tak kvalitu života miestnych obyvateľov,“ hovorí Marián Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC SR.
Máte šancu región „vylepšiť“
Cieľom programu Coca-Cola pre región je podporiť existujúce aktivity a projekty alebo vytvoriť nové, a zvýšiť tak kvalitu života v regióne z dlhodobého hľadiska, zviditeľniť región a urobiť ho atraktívnejším. V spolupráci s Trenčianskou nadáciou vyhlásila spoločnosť Coca-Cola HBC SR grantovú výzvu, kde môžete prihlásiť aj svoj projekt, a to v nasledovných oblastiach:
  • kultúra a umenie v zmysle budovania dlhodobých hodnôt pre región (napríklad záchrana a budovanie zázemia kultúrnych pamiatok),
  • turizmus a cestovný ruch v zmysle otvorenia  regiónu návštevníkom (napríklad budovanie turistických chodníkov, cyklotrás, sprístupnenie pamiatok),
  • výchovno-vzdelávacie aktivity v zmysle zvyšovania angažovanosti obyvateľov regiónu (napríklad propagácia výnimočného prírodného bohatstva, propagácia histórie),
  • ochrana životného prostredia (napríklad ochrana vodných zdrojov, údržba chránených území, záchrana chránených živočíchov),
  • voľný čas v zmysle podpory aktívnych miestnych iniciatív (kultúrno-spoločenské aktivity, športové aktivity).
Najlepšie prihlásené projekty vyberie grantová komisia a prvé budú zrealizované ešte do konca roka 2016. Celkovo bude na podporu regiónu v priebehu rokov 2016 a 2017 prerozdelených 30 000 eur. Projekty je potrebné zacieliť na vekovú skupinu 12+.

 
 
Aké projekty uspejú?
Projekty môžete prihlásiť do konca júna. Komisia bude pri ich posudzovaní prihliadať na kritériá, ako sú prínos pre miestnu komunitu, miera zviditeľnenia regiónu, miera dobrovoľníckej práce, reálnosť projektu,  efektívnosť využitia finančných prostriedkov a pod. Ak váš projekt osloví grantovú komisiu, máte 3 mesiace na jeho realizáciu. O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, organizácie s inou právnou formou, neformálne skupiny obyvateľov a individuálni žiadatelia (18 +).
Ak v zásuvke skrývate skvelý nápad prospešný pre región, máte príležitosť oprášiť ho a dať mu reálne kontúry. Trenčianska nadácia pomôže so spracovaním žiadosti a poskytne potrebné konzultácie.  Pre viac informácií kliknite na: http://www.trencianskanadacia.sk/programy-a-projekty/grantovy-program
 

 
 
O programe Coca-Cola pre región:
Spoločnosť Coca-Cola HBC SR v spolupráci s Trenčianskou nadáciou vyhlásila grantový program Coca-Cola pre región, aby podporila projekty prospešné pre región katastrálnych území obcí Lúka, Modrová, Modrovka a Hrádok a s nimi súvisiace aktivity obyvateľov komunity. Hlavným cieľom grantového programu je udržanie existujúcich a vytváranie nových zdrojov na zvyšovanie kvality života v regióne. V období od júna 2016 do decembra 2017 spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská republika v spolupráci s Trenčianskou nadáciou prerozdelí prostriedky v celkovej hodnote 30 000 EUR. Projekty je potrebné cieliť na vekovú skupinu 12+. O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, organizácie s inou právnou formou, neformálne skupiny obyvateľov a individuálni žiadatelia (18 +). O najzaujímavejších a najpotrebnejších projektoch rozhodne grantová komisia. Projekty môžete prihlasovať do 30.6.2016, 22.7.2016 zverejní grantová komisia výsledky. V období od 1.8. - 31.10.2016 prebehne realizácia podporených projektov. Viac informácií na http://www.trencianskanadacia.sk/
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×