SK EN

Európsky platobný report 2016 - spoločnosť Intrum Justitia pripravila po roku ďalší exkluzívny prieskum

Spoločnosť Intrum Justitia zverejnila výsledky exkluzívneho celoeurópskeho prieskumu Európsky platobný report (EPR) 2016. Jeden z lídrov európskeho trhu finančných služieb v oblasti správy a manažmentu pohľadávok vychádza z prieskumu, ktorý sa vykonával simultánne v 29 európskych krajinách v období od februára do apríla 2016. Intrum Justitia v tejto správe zozbieralo údaje od viac ako 9500 spoločností v Európe, pričom 200 z nich bolo zo Slovenska. Report tak opäť ponúka prehľad o platobnej morálke a finančnom zdraví európskych firiem.
Štokholm/ Bratislava, 16. jún 2016 - Spoločnosť Intrum Justitia zverejnila výsledky exkluzívneho celoeurópskeho prieskumu Európsky platobný report (EPR) 2016. Jeden z lídrov európskeho trhu finančných služieb v oblasti správy a manažmentu pohľadávok vychádza z prieskumu, ktorý sa vykonával simultánne v 29 európskych krajinách v období od februára do apríla 2016. Intrum Justitia v tejto správe zozbieralo údaje od viac ako 9500 spoločností v Európe, pričom 200 z nich bolo zo Slovenska. Report tak opäť ponúka prehľad o platobnej morálke a finančnom zdraví európskych firiem.

Kľúčové zistenia pri porovnaní Slovenska s Európou
•    Menej časté využitie služieb inkasných agentúr
12 percent spomedzi slovenských spoločností, ktoré sa zúčastnili nášho prieskumu, tvrdí, že postupuje neuhradené faktúry inkasnej agentúre po uplynutí určitého počtu dní po dobe splatnosti faktúry. Pri všetkých európskych podnikoch, ktoré sa zúčastnili prieskumu, je toto číslo až o 37 percentuálnych bodov vyššie (49%), z čoho vyplýva, že slovenské podniky využívajú služby inkasných agentúr podstatne menej často. 
„Dokonca ďalších 64% slovenských firiem nevyužíva služby inkasných spoločností vôbec. Pre porovnanie, podľa výsledkov za celú Európu je to len 39%, čiže o celých 25 percentuálnych bodov menej,“ dopĺňa ďalší výrazný rozdiel z prieskumu  Martin Musil, Managing Director Intrum Justitia Slovakia. 
•    Skoro polovica opýtaných sa stretla s požiadavkou na dlhšie doby splatnosti
45 percent slovenských respondentov sa sťažuje, že sa stretli s požiadavkou na akceptovanie dlhších dôb splatnosti, než im vyhovovalo. Pri všetkých európskych podnikoch, ktoré sa zúčastnili prieskumu, je však toto číslo len o jeden percentuálny bod vyššie (46 percent). Martin Musil, Intrum Justitia Slovakia: „Hoci sa v tomto parametri Slovensko konečne  dostalo k lepšiemu výsledku ako je európsky priemer, požadovanie dlhšej doby splatnosti je pre naše podnikateľské subjekty stále veľký problém.“ •    Nízka úroveň opatrení proti nevymožiteľným pohľadávkam
44 percent spomedzi slovenských spoločností, ktoré sa zúčastnili nášho prieskumu, tvrdí, že nemajú prijaté žiadne z uvádzaných opatrení proti nevymožiteľným pohľadávkam (bankové záruky, poistenie úverov, kontrola úverov, platby vopred, inkaso pohľadávok, faktoring). „Zodpovedajúca hodnota na úrovni Európy je pritom len 25 percent,“ spresňuje porovnanie Martin Musil z Intrum Justitia Slovensko. „Výsledkom je, že slovenské podniky sú podstatne menej chránené než ich európski kolegovia.“  

Slovensko (porovnanie 2015/2016):
•    Slovensko si polepšilo v oblasti platobnej disciplíny
Súčasťou reportu je aj Európsky platobný rizikový index, ktorého výpočet je založený na 3 zložkách- platobnej morálke, riziku oneskorenej platby a dopadu oneskorenej platby. Index je vypočítaný na stupnici od -2 (najhorší výsledok) do 2 (najlepší výsledok). 
Podľa výsledkov EPRI 2016 sa Slovensko umiestnilo na 5.mieste, čím si v porovnaní s predchádzajúcim rokom polepšilo o 5 miest. V celkovom poradí krajín sa tak dostalo pred Maďarsko aj Českú republiku, z krajín strednej Európy dosiahlo lepší výsledok už len Rakúsko. 
 
Viac informácií nájdete na www.intrum.sk

Kompletný report EPR 2016 na stiahnutie stiahnutie nájdete tu: 
https://www.intrum.com/globalassets/corporate/publications/epr/epr2016.pdf

O spoločnosti Intrum Justitia
Intrum Justitia je poprednou skupinou na európskom trhu správy pohľadávok (CMS) a ponúka komplexné služby, vrátane odkupu pohľadávok, zamerané na merateľné zlepšenie cash flow a dlhodobej ziskovosti klientov. Spoločnosť bola založená v roku 1923 a s 3800 zamestnancami pôsobí v 20 krajinách.  V roku 2014 dosiahli konsolidované výnosy spoločnosti výšku približne 5,2 miliardy SEK (švédskych korún). Intrum Justitia AB je od roku 2002 kótovaná na burze Nasdaq Štokholm. Ďalšie informácie nájdete na www.intrum.com 

Intrum Justitia Slovakia s.r.o.
Jeden z lídrov európskeho trhu finančných služieb v oblasti správy a manažmentu pohľadávok (CMS) pôsobí na Slovensku už 14 rokov. Vďaka bohatým skúsenostiam dokáže posilniť rast podnikateľských subjektov a ich aktivít. Ponúka precízne vymáhanie pohľadávok akéhokoľvek rozsahu od upomienkového servisu po mimosúdne vymáhanie, súdne vymáhanie, dlhodobú správu, medzinárodné vymáhanie až po odkup pohľadávok. Ďalšie informácie nájdete na www.intrum.sk 
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×