SK EN

Lenovo™ vykazuje silný zisk za Q3

Inovatívne produkty, prevádzková efektivita a reštrukturalizačné opatrenia stimulovali silný výkon spoločnosti Lenovo v treťom štvrťroku aj napriek spomaľovaniu v ekonomike a tomto odvetví
  • Návrat k ziskovosti v Q3 – pri príjme pred zdanením (vynímajúc nepeňažné účtovné poplatky súvisiace s M&A) vo výške 397miliónov USD, vykázanom príjme pred zdanením vo výške 320 miliónov USD, medziročnom náraste o 17% a čistom príjme vo výške 300 miliónov USD – po reštrukturalizácii a jednorazových poplatkoch, ktoré spôsobili stratu v Q2
  • Tržby dosiahli 12,9 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 8% a o 2% v konštantnej mene
  • Lenovo pohotovo dokončilo svoj plán reštrukturalizácie a smeruje k dosiahnutiu úspor vo výške 650 miliónov USD v druhej polovici roka a 1.35 miliárd USD ročne
  • Lenovo dosiahlo svoje stanovené ciele dosiahnutia bodu zvratu v mobilnom segmente v období 4-6 kvartálov po uzavretí obchodu Motorola, a zostáva na najlepšej ceste k dosiahnutiu 5 miliárd USD v tržbách segmentu Enterprise, na konštantnej menovej báze
  • Lenovo zvýšilo svoj podiel na PC trhu a dosiahlo rekordne vysoký podiel 21.6%*
  • Základné výnosy na akciu boli vo výške 2,71 USD centu, resp. 21.01 HK centu
 
Bratislava – 4. február 2016: Spoločnosť Lenovo Group dnes zverejnila hospodárske výsledky za tretí fiškálny štvrťrok k 31. decembru 2015. Kvartálne tržby boli vo výške 12,9 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 8 percent, resp. medziročne o 2 percent v konštantnej mene. Príjem pred zdanením za tretí štvrťrok, bez nepeňažných účtovných poplatkov súvisiacich s M&A vo výške 77 miliónov USD, pričom vykázaný príjem pred zdanením bol 320 miliónov USD, čo je nárast o 17 percent, teda viac ako boli odhady analytikov. Čistý príjem dosiahol 300 miliónov USD, teda nárast o 19 percent, čo taktiež prekonalo odhady analytikov.
 
Rozhodujúce kroky reštrukturalizácie, ktoré spoločnosť Lenovo ohlásila v auguste 2015 smerujú k dosiahnutiu 1,35 miliardy USD odhadovaných úspor za celý rok. Tieto úspory spoločnosti Lenovo poskytujú nákladovú štruktúru, ktorá je výrazne nižšia ako u porovnateľných konkurentov. V spojení s pevnou realizáciou a pripravovanými inováciami spoločnosť Lenovo transformuje svoj biznis model, procesy a organizáciu, čím sa stavia do pozície, vďaka ktorej zostane zdravou firmou dokonca aj v súčasnom prostredí.
 
"V minulom štvrťroku, aj keď sme pocítili dopad globálneho makroekonomického spomalenia, menových fluktuácií na kľúčových trhoch a poklesu trhu počítačov, sa Lenovu aj tak podarilo dosiahnuť rekordne vysoký zisk a tiež sme splnili náš záväzok, že zmeníme segment mobilných zariadení (Mobile)," hovorí Yuanqing Yang, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Lenovo. "A ďalej, v oblasti počítačov, využijeme trend konsolidácie, nahrádzanie komerčných PC a tiež príležitosti v kategóriách inovatívnych produktov, ktorými budeme stimulovať rast. V segmente In Mobile, budeme zvyšovať objem a efektivitu s cieľom zrýchliť náš rast na rozvíjajúcich sa trhoch, dosiahneme prelom na vyspelých trhoch vďaka inovatívnym produktom a prémiovým značkám a so silnejším portfóliom produktov budeme expandovať na otvorenom trhu Číny. A na koniec, v segmente Enterprise, využijeme popredné technológie a strategické partnerstvá na stimuláciu ziskového rastu."
 
Hrubý zisk spoločnosti za tretí fiškálny štvrťrok medziročne klesol na 1,9 miliardy USD, kým hrubá marža zostala na úrovni 14,6 percenta. Prevádzkový zisk za tento štvrťrok dosiahol 379 miliónov USD. Základné zisky na akciu za tretí fiškálny štvrťrok boli 2,71 US centov, resp. 21,01 HK centov. Čisté dlhové rezervy k 31. decembru 2015, dosiahli spolu 49 miliónov USD.
 
 
Prehľad obchodných skupín**
 
V skupine PC Group, alebo inak PCG, ktorá zahŕňa počítače a tablety Windows, dosiahol predaj spoločnosti Lenovo 8 miliárd USD, pokles o 12 percent, s príjmom pred zdanením vo výške 405 miliónov USD, čo je medziročný pokles o 18 percent. Väčšie spomalenie trhu s PC, ako sa očakávalo, ako aj kurzové fluktuácie poškodili výsledky PC skupiny. Marža príjmu pred zdanením vo výške 5 percent bola porovnateľne stabilná s poklesom medziročne o 0.4 bodu, čo ukazuje silné prevádzkové stránky spoločnosti Lenovo.
 
Lenovo zostalo číslom 1 už po 11. štvrťrok za sebou. Dosiahli rekordný trhový podiel 21.6 percenta, čím posilnili svoje vedenie pred predajcom na 2. mieste. V tomto štvrťroku dodali 15,4 milióna počítačov s prírastkom 6.7 bodu pri celkovom poklese trhu vo výške 10,9 percenta. V celosvetovom spotrebiteľskom segmente malo Lenovo rekordný trhový podiel vo výške 19,7 percent. Trhový podiel spoločnosti Lenovo v Číne vzrástol o 1,7 bodu, vďaka čomu vôbec po prvý raz prekročila prah 40 percentného trhového podielu. Lenovo využije konsolidáciu odvetvia, silné komerčné oživenie stimulované uvedením Windows 10, ako aj uvedenie očarujúcich a jedinenčných produktov a bude sa tak môcť usilovať o rast trhového podielu a splní svoj cieľ dosiahnutia 30 percentného svetového podielu trhu počítačov, a zároveň si zachová silnú ziskovosť.
 
V oblasti mobilných technológií Mobile Business Group alebo MBG, ktorá zahŕňa produkty značky Motorola, mobilné telefóny značky Lenovo, tablety s operačným systémom Android a smart televízory, spoločnosť Lenovo splnila svoj záväzok, že bude vychádzať bez zisku a straty do 4 až 6 mesiacov po akvizícii spoločnosti Motorola, s úspešnou reštrukturalizáciou a silným výkonom na rozvíjajúcich sa trhoch mimo Číny. Kvartálne tržby z predaja boli vo výške 3,2 miliardy USD, čo je pokles o 4 % pri porovnaní Q3 za finančný rok 2014 - 2015, ktorý zahŕňal dva mesiace výsledkov Motorola. Produkty značky Motorola prispeli v oblasti MBG tržbami v hodnote 2 miliardy USD. Celkové straty MBG pred zdanením predstavovali 30 miliónov USD, so stratovou maržou pred zdanením vo výške 0,9 %, čo je medzi kvartálny nárast o 7,2 bodu.
 
Celkový objem segmentu smartfónov medziročne klesol o 18,1 percenta pri predaji 20,2 milióna predaných kusov. Mimo Číny spoločnosť Lenovo zaznamenala medziročne 15 percentnú mieru rastu, čo spôsobujú rozvíjajúce sa trhy mimo Číny. Lenovo zaznamenalo extrémne vysoký nárast dodávok smartfónov v Indii a Indonézii, kde vzrástli o 206 a 318 percent, v danom poradí. V minulom štvrťroku sa 75 percent objemu dosiahlo mimo Číny; v tomto štvrťroku sa zvýšil na 83 percent. Značka Motorola tiež zaznamenala medzi kvartálny nárast dodávok o 25 percent, čo poukazuje ďalšiu stabilizáciu. V Číne sa začala vyplácať reštrukturalizácia spoločnosti Lenovo. Nová a silná stratégia duálneho označovania - s dvomi hlavnými značkami Lenovo Moto a Lenovo Vibe -- stimuluje dôslednosť a efektivitu pre segment smartfónov. 
 
V segmente podnikových technológií Enterprise Business Group alebo EBG, do ktorej patria servery, úložné systémy, softvér a služby, predávané pod značkami Lenovo ThinkServer a System x, tržby predstavovali 1,3 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 8 percent a o 12 percent medzi kvartálne. System x dosiahol predaj vo výške približne 1 miliardy USD. Vykázané PTI - ktoré zahŕňa nepeňažné účtovné poplatky súvisiace s M&A - bolo záporné, v hodnote 14 miliónov USD, teda zaznamenalo zlepšenie, tak ročne, ako aj sekvenčne. EGB skupina bola v tomto štvrťroku prevádzkovo zisková. Navyše od akvizície divízie System x dosahovala v každom štvrťroku zlepšujúce sa tržby aj prevádzkový príjem pred zdanením.
 
Tento výkon sa dosiahol veľkoobjemnými víťazstvami v Číne. EBG stabilizovala svoj tradičný biznis zameraný na dátové centrá, pričom zaútočila rýchlo rastúce cloudové, veľkoobjemové a hyperkonvergované príležitosti. Na úrovni partnerstiev vznikli nové a sľubné partnerstvá so softvérovými a hyperkonvergovanými hráčmi - Nutanix, Red Hat a len nedávno SAP – ktoré odlišujú ponuku spoločnosti Lenovo a posilňujú jej konkurencieschopnosť. Lenovo sa drží na ceste k dosiahnutiu svojho cieľu 5 miliárd USD pre Enterprise, ktorý chce splniť vo fiškálnom roku 2015 - 16, na báze konštantnej meny.
 

 
Grafický prehľad
 
V Číne  klesol konsolidovaný predaj v treťom štvrťroku medziročne o 14 percent, na 3,5 miliardy USD, čo predstavovalo 27 percent celosvetového predaja spoločnosti. Príjem pred zdanením medziročne klesol o 1 bod na úroveň 4,7 percenta.
 
V segmente PC zaznamenala Čína rekordný 40 percentný trhový podiel. V segmente Mobile boli podniknuté kroky na zlepšenie výkonu tohto kanálu. Vďaka novej stratégii duálnej značky a lepšiemu portfóliu produktov sa zlepšuje aj výkonnosť segmentu mobilných zariadení. Tržby segmentu Enterprise vzrástli o 30 percent vďaka vysokým dodávkam ThinkServer rozsiahlym zákazníkom ako Baidu, Alibaba a Tencent, čo spoločnosti Lenovo umožnilo udržať svoju prvú pozíciu na čínskom trhu x86 serverov v Číne.
 
V ázijsko-pacifickej oblasti tržby spoločnosti Lenovo v celom regióne dosiahli takmer  2 miliardy USD, t.j. 15 percent celosvetových tržieb Lenovo, pričom prevádzkové marže medziročne klesli o 4,4 bodu na 1,0 percento, najmä z dôvodu stiahnutia trhu PC v Japonsku, ako aj dopadu menovej fluktuácie.
 
V segmente PC si Lenovo udržalo svoju prvú pozíciu s podielom na trhu vo výške 18,9 percent, čo je medziročný nárast o 2,8 bodu. Tento výkon bol spôsobený Indiou, ktorá medziročne vzrástla o 55 percent. Segment Mobile zaznamenal silný nárast dodávok smartfónov vo výške 123 percent v rámci regiónu, ktorý bol spôsobený silným rozmachom v Indii o 206 percent a v Indonézii o 318 percent. A nakoniec, segment Enterprise zvýšil svoj podiel a zlepšil ziskovosť. 
 
Lenovo v Európe, na Strednom Východe a v Afrike dosiahlo v treťom kvartáli konsolidované tržby v hodnote 3,5 miliardy USD s medziročným poklesom o 15 percent, ktorý zasiahli kurzové posuny a slabý trh PC. Podiel regiónu EMEA  na celkových tržbách spoločnosti dosiahol 27 %. Marža príjmu pred zdanením bola 1,7 %, a teda medziročne poklesla o 1,3 bodu.
 
Lenovo si regionálne udržalo svoju 2. priečku na trhu počítačov s trhovým podielom 19,4 percenta. V oblasti spotrebiteľských počítačov bolo Lenovo už ôsmy po sebe nasledujúci kvartál na 1. pozícii. V oblasti mobilných technológií zaznamenali rekordné dodávky vo výške 4,7 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 48 percent. V segmente Enterprise spoločnosť Lenovo investovala zdroje s cieľom pokračovať v stabilizácii svojho špičkového radu.
 
V Severnej a Južnej Amerike Lenovo zaznamenalo v treťom štvrťroku medziročne pokles konsolidovaného predaja približne o 7 percent približne na 3,9 miliardy USD. Toto predstavovalo 31 percent celosvetového obratu Lenovo. Prevádzkový zisk v tomto regióne dosiahol 76 miliónov USD v porovnaní so stratou vo výške 22 miliónov USD, ktoré boli zaznamenané za rovnaké obdobie v minulom roku. Prevádzková marža zisku bola 1,9 percenta. Tento zlepšený výkon bol výsledkom nedávneho preskupenia a reštrukturalizácie v Brazílii a Latinskej Amerike.
 
Regionálne sa podiel na trhu PC zvýšil o 1,9 percentuálneho bodu v porovnaní s obdobím pred rokom na 13,1 percenta podľa predbežných odhadov odvetvia. Tento silný výkon bol spôsobený silným rastom na kritickom PC trhu v USA, kde dodávky vzrástli medziročne o 21 percent, oproti poklesu trhu o 4 percentá. To vynieslo podiel spoločnosti Lenovo na trhu USA na 12,5 percenta, čo je medziročný nárast o 2,6 percentuálneho bodu. V segmente mobilných technológií nové Motorola telefóny vyvolali silný nárast medzi kvartálnych dodávok o 52 percent v Severnej Amerike, pričom niekoľko rozsiahlych príležitostí vytvorilo dobré výsledky pre segment Enterprise.
 
* viď IDC údaje 4Q 2015
 
** Spoločnosť poskytla  finančné rozdelenie podľa produktov prostredníctvom oznámenia výsledkov za druhý štvrťrok finančného roku FY14/15. Po tom, čo boli v Q3 fiškálneho roku 2014/2015 uzatvorené investície Motorola a System x, spoločnosť Lenovo začala vykazovať podľa obchodných skupín, aby zjednodušila chápanie výkonu týchto segmentov.
 
SKUPINA LENOVO
HOSPODÁRSKY SÚHRN
Za fiškálny štvrťrok ukončený ku dňu 31. decembra 2015
 (v miliónoch USD, okrem údajov za akciu)
 
   
Q3 15/16

Q3
 14/15

Zmena medziročne
 
Tržby   12,913 14,092 -8%  
Hrubý zisk   1,885 2,097 -10%  
Hrubá zisková marža   14.6% 14.9% -0.3 pts  
Prevádzkové výdavky   (1,506) (1,772) -15%  
Pomer nákladov a výdavkov   11.7% 12.6% -0.9 pts  
Prevádzkový zisk   379 325 17%  
Iné neprevádzkové výdavky   (59) (51) 16%  
Vykázaný príjem pred zdanením   320 274 17%  
Príjem pred zdanením (*vynímajúc nepeňažné účtovné poplatky súvisiace s M&A)   397 348 14%  
Zdanenie   (26) (17) 50%  
Čistý zisk za obdobie   294 257 14%  
Nekontrolné podiely   6 (4) N/A  
Zisky priraditeľné akcionárom   300 253 19%  
Zisky na akciu (US centy)
Základné
Rozpustené
   
2.71
2.70
 
2.32
2.30
 
0.39
0.40
 
 
 
* Nepeňažné účtovné poplatky súvisiace M&A vo výške 77 miliónov USD boli z tejto metriky vyňaté (FY14/15 Q3: 74 miliónov USD).
 

 
O spoločnosti Lenovo
 
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) je globálna spoločnosť s hodnotou 46 miliárd USD, ktorá je zaradená v rebríčku Fortune 500 a zároveň je lídrom v oblasti poskytovania inovatívnych spotrebiteľských, komerčných a podnikových technológií. Naše portfólio vysokokvalitných a bezpečných produktov a služieb pokrýva počítače (vrátane legendárneho radu Think a viacrežimových produktov pod značkou YOGA), pracovné stanice, servery, úložiská, smart TV ako aj celý rad mobilných produktov, ako sú smartfóny (vrátane značky Motorola), tablety a aplikácie. Pridajte sa k nám na sieti LinkedIn, sledujte nás na sieťach Facebook alebo Twitter (@Lenovo) alebo navštívte našu stránku www.lenovo.com
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×