SK EN

Lenovo zverejňuje výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2015/16

Hlavný segment PC je solídny a zisk stabilný, dokonca aj keď interné a externé problémy zasiahli príjmy.
 • Obrat za celý rok je 44.9 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 3%; Q4 9.1 miliardy USD, medziročný pokles o 19%
 • Reštrukturalizácia priniesla 690 miliónov USD v druhej polovici roka, čím sa zachoval zisk
 • Strata pred zdanením za celý rok 277 miliónov USD; Q4 príjem pred zdanením vo výške 193 miliónov USD, medziročný nárast o 86%
 • Čistá strata za celý rok vo výške 128 miliónov USD; Q4 čistý príjem vo výške 180 miliónov USD, medziročný nárast o 80%
 • Základné straty na akciu za celý rok vo výške 1.16 USD centu, príp. 9.00 HK centov
 
Bratislava – 27. máj 2016 – Spoločnosť Lenovo Group dnes oznámila hospodárske výsledky za svoj štvrtý fiškálny štvrťrok a celý rok ukončený 31. marca 2016. Lenovo posilnilo svoj kľúčový PC segment, vylepšilo štruktúru nákladov a ochránilo svoje zisky, napriek interným aj externým ťažkostiam, ktoré ovplyvnil obrat, ktorý dosiahol 9,1 miliardy USD, teda zaznamenal medziročný pokles o 19 percent, pričom ročný obrat bol vo výške 44,9 miliardy USD, teda medziročne klesol o 3 percentá. Zároveň najväčší program reštrukturalizácie v histórii spoločnosti Lenovo vylepšil nákladovú štruktúru vďaka úspore 690 miliónov USD v druhej polovici roka, čím sa vo štvrtom štvrťroku dosiahlo 86 percentné medziročné zvýšenie PTI na 193 miliónov USD. Ročná strata pred zdanením dosiahla 277 miliónov USD. Čistý príjem za štvrtý štvrťrok medziročne vzrástol o 80 percent na 180 miliónov USD, pričom čistá strata za celý rok bola vo výške 128 miliónov USD, dokonca aj po zohľadnení nepeňažných účtovných poplatkov súvisiacich s M&A vo výške 330 miliónov USD.
 
“Napriek náročným ekonomickým a hospodárskym podmienkam, ktoré uškodili našej top línii, tak rozhodné kroky, ktoré sme vykonali v polovici roka nám v minulom štvrťroku umožnili ochrániť naše zisky. Náš hlavný PC biznis sme udržali v silnej pozícii, naďalej sme zvyšovali  ziskovosť v podnikovom segmente a zaznamenali sme aj pozitívne obrátky na niektorých kľúčových trhoch smartfónov,” uviedol Yang Yuanqing, predseda predstavenstva  a CEO spoločnosti Lenovo. “Keďže čelíme prevádzkovým problémom vo firmách, prijali sme niekoľko proaktívnych krokov, vrátane kľúčových rozhodnutí ohľadom organizácie, líderstva, produktov a kanálov, aby sme sa vrátili na cestu rastu v mobilnom segmente a zaviedli sme nový multi-biznis prevádzkový systém, aby sme zvýšili produktivitu a kreativitu každého segmentu. Našu tradičnú silnú stránku v oblasti zariadení pre koncových užívateľov budeme zároveň integrovať pri našich službách v oblasti cloudových riešení a infraštruktúry, aby sme mohli zaútočiť na vyrovnané možnosti Device + Cloud.”
 
Aj napriek tomu, že spoločnosť čelila interným aj externým výzvam a prechádzala veľkou reštrukturalizáciou a reorganizáciou, Lenovo dosiahlo nasledovné prevádzkové a finančné úspechy:
 • Posilnilo svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti PC vďaka dobrým ziskom a rekordnému trhovému podielu, ktorý vzrástol o 1,3 bodu na 21 percent.*
 • Rekordný trhový podiel v oblasti tabletov, čím prekonalo rast trhu, s umiestnením na 3. priečke  s takmer 11 miliónmi dodaných zariadení v tomto roku
 • Segment Enterprise zaznamenal medziročne 73-percentný ročný nárast príjmov, prevádzkový zisk už po 6. štvrťrok za sebou a tiež dobrý výkon na trhu Číny a rozvíjajúcich sa trhoch
 • Skutočne globálny mobilný biznis s dvojciferným rastom za celý rok na rozvíjajúcich sa trhoch – 96 percent v ázijsko-pacifickom regióne, 83 percent v regióne EMEA a 46 percent v Latinskej  Amerike – s prevádzkovým bodom zlomu v treťom štvrťroku, čím splnili svoj cieľ dosiahnuť to v priebehu 4 – 6 mesiacov od investície do Motorola
 • Rekordný výkon skupiny Ecosystem and Cloud Services so strojnásobením priemerných mesačných užívateľov na počet takmer 200 miliónov a ročné príjmy dosiahli viac ako 200 miliónov USD
 • Spoločnosť Interbrand zaradila Lenovo medzi Top 100 svetových značiek
 • Skutočné inovácie skvelých produktov – tie poháňali podnikanie, získali 66 ocenení na Consumer Electronics Show a 23 ocenení na Mobile World Congress
 
Hrubý zisk za celý rok bol vo výške 6,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 1 percento. Hrubý zisk za štvrtý štvrťrok dosiahol 1,5 miliardy USD, čo je pokles o 15 percent. Hrubá marža bola 14,8 percenta za celý rok a 16,6 percenta za štvrťrok. Prevádzková strata za celý fiškálny rok bola vo výške 62 miliónov USD a zisk 248 miliónov USD za kvartál, čo predstavuje nárast o 95 percent v porovnaní so štvrtým štvrťrokom minulého roka. Základné zisky na akciu za štvrtý fiškálny štvrťrok boli vo výške 1,63 USD centu, resp. 12,67 HK centu; základná strata na akciu predstavovala 1,16 USD centu, resp. 9,00 HK centu za celý fiškálny rok. Predstavenstvo spoločnosti Lenovo deklarovalo konečnú dividendu vo výške 2,64 USD centov alebo 20,5 HK centu na akciu za fiškálny rok, ktorý bol ukončený k 31. marcu 2016. 
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×