SK EN

NOVÁ IDENTITA ZNAČKY GEFCO VYZDVIHUJE NOVÉ AMBÍCIE PRE NOVO TRANSFORMOVANÚ SKUPINU

GEFCO, ktorá je celosvetovým poskytovateľom služieb v oblasti priemyselného zásobovacieho reťazca a európskym lídrom v automobilovej logistike, vylepšila identitu svojej značky vynoveným logom a úplne novým mottom. Nové motto značky GEFCO Partners, unlimited vyjadruje ambíciu Skupiny na posilnenie spolupráce s partnermi a zákazníkmi s cieľom priniesť pridanú hodnotu naprieč globálnym dodávateľským reťazcom. V nadchádzajúcich rokoch sa bude GEFCO usilovať o ďalší rast prostredníctvom medzinárodnej expanzie a inovácií s cieľom robiť vždy niečo navyše na rýchlo sa meniacom trhu.

Veľká transformácia štruktúry a činností

Od zmeny vlastníctva akcií v roku 2012 posilňovala Skupina GEFCO svoje aktivity tak, aby zahŕňali širší záber od cestnej, leteckej, železničnej a námornej nákladnej dopravy až po logistiku štvrtej strany (4PL). Prísľub Skupiny GEFCO spočíva v oslobodení klientov od logistickej záťaže a pomoci pri transformácii ich dodávateľského reťazca na hodnotový reťazec. V zmysle tohto prísľubu vyvinula spoločnosť nové činnosti ako napríklad priemyselné služby skupiny GEFCO (GEFCO Industrial Services), ktoré spravujú operácie modulárnych dielčích montáží s vysokou hodnotou vo výrobných závodoch klientov.
 
Pri zachovaní významného objemu obchodov s PSA ako zákazníkom s dlhoročnou históriou GEFCO diverzifikovalo portfólio svojich klientov na automobilovom trhu a otvorilo sa ďalším priemyselným sektorom. Tieto nové sektory (letectvo, výroba, ťažké vybavenie, energetika, farmácia a zdravotníctvo, móda, tovar pre domácnosti, potraviny, elektronika atď) dnes predstavujú približne tretinu príjmov skupiny GEFCO.
 
GEFCO rozšírilo svoj globálny rukopis do 60 krajín.
Vďaka 13-tisíc zamestnancom 90 národností dnes Skupina poskytuje svoje služby na 300 miestach po celom svete.
 
Organický rast Skupiny GEFCO sprevádzal silný externý rast. Predovšetkým integrácia IJS Global v roku 2015 umožnila spoločnosti rozšíriť ponuku služieb nákladnej dopravy a konsolidovať svoju prítomnosť v Číne, juhovýchodnej Ázii a Spojených štátoch. Naposledy v januári 2018 odkúpila Skupina GEFCO španielsku spoločnosť GLT s cieľom posilniť svoju pozíciu na prekvitajúcom trhu dovozu a vývozu medzi Európou a Marokom. Skupina hodlá aj naďalej presadzovať stratégiu cielených akvizícií podporených mimoriadne zdravou finančnou situáciou.
 

Vynovená značka odzrkadlí jedinečný character a silné ambície

Vynovená značka GEFCO je výsledkom dvojročného projektu prebiehajúceho v rámci celej spoločnosti s cieľom skúmania vlastnej DNA a lepšieho pochopenia unikátnych vlastností značky z pohľadu zákazníkov a partnerov. To, čo odlišuje GEFCO od ostatných, nazývame “Infinite Proximity” (“Nekonečná blízkosť”). Túto vlastnosť podporujeme odhodlaním vytvárať dlhotrvajúce vzťahy vďaka spolupráci. Cieľom je získanie dôvery a vytváranie hodnoty naprieč dodávateľským reťazcom.
 
Predseda správnej rady Skupiny GEFCO Luc Nadal povedal: “Naša otvorenosť spojená s našou schopnosťou počúvať a učiť sa od našich partnerov znamená, že vždy robíme niečo navyše. Tieto vlastnosti sa premietajú aj do nášho vynoveného brandingu, s novým logom a mottom. Nový žltý rámček s názvom našej značky predstavuje okno do sveta, zatiaľ čo naše nové motto Partners, unlimited vyjadruje našu ambíciu a opätovne potvrdzuje náš záväzok voči našim zákazníkom a partnerom.”
 
Slovo “Partners” (Partneri) vyjadruje ducha spolupráce, v ktorom GEFCO buduje vzťahy vo svojom ekosystéme (so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami), postavenom na vzájomnej blízkosti a prospešnosti. “Unlimited” (bez limitov) zase vyjadruje cieľ spoločnosti neustále posúvať hranice odbornosti, geografického dosahu, udržateľného rastu, kreativity… a, samozrejme, inovácií!
 

Zameranie na inovácie

GEFCO pôsobí v neustále sa meniacom prostredí, v ktorom sa rýchlo vyvíjajú potreby zákazníkov aj trhová geografia, rastie zložitosť regulácii v rámci sociálnej politiky aj životného prostredia a vznikajú prelomové digitálne technológie, ktoré menia výrobné procesy a životný štýl spotrebiteľov.
 
Už niekoľko rokov GEFCO integruje do manažmentu svojho dodávateľského reťazca aj nové technológie. Obzvlášť využívanie internetu vecí pomáha spoločnosti poskytovať služby vysokej hodnoty, najmä z hľadiska sledovateľnosti, zatiaľ čo spracovanie veľkých dát uľahčuje plánovanie a optimalizáciu logistiky tak, aby mohla ponúknuť úspory a prínos pre životné prostredie.
 
S cieľom uspokojiť potreby zákazníkov, ktorí sa čoraz častejšie obzerajú po vysoko personalizovaných službách, prišlo GEFCO s mobilnou aplikáciou My Car Is There (Tam je moje auto). Táto služba umožňuje koncovým zákazníkom manažovať dodávku ich nových vozidiel.
 
Aby otvorila dvere kreatívnej energii, otvorila Skupina GEFCO Innovation Academy (Inovačnú akadémiu), ktorej cieľom je vytipovať inovatívne zamestnanecké projekty a poskytovať zdroje potrebné na ich rozvoj.
 
V duchu hesla „vyskúšať a spoznať“ pristupuje GEFCO k skúmaniu inovácií, ako sú „čisté“ motory, skladové roboty a náhradné diely vyrobené na 3D tlačiarňach. Skupina sa navyše zapája do spoločných inovácií vďaka spolupráci s akcelerátormi a inkubátormi, ale aj priamo so start-upmi, školami a laboratóriami. Tento prístup postavený na vzájomnej spolupráci umožní Skupine GEFCO rast aj v oblastiach, ktoré sú tak rozmanité, ako je zdieľanie jazdy vďaka internetovým riešeniam (e-carpooling) a online servisné centrá pre zákazníkov.
 
 
Luc Nadal dodal: „Trh dodávateľského reťazca bude aj naďalej prechádzať významnou transformáciou. Na automobilovom trhu vznikajú prelomové riešenia: dnes sú to elektrické motory, zajtra vodíkové motory a v blízkej budúcnosti spoločné alebo autonómne vozidlá. Musíme si udržiavať náskok tým, že budeme tieto inovácie využívať a ponúkať našim zákazníkom tie najlepšie technologické riešenia v správnom čase a za správnu cenu. Svojím spôsobom tak zmeníme náš prístup k inováciám od reagovania na zmeny na ich účinné predvídanie. Naše nové motto vyjadruje náš záväzok neustále posúvať hranice a nasledovať víziu kvality a neustáleho rastu.“

SKUPINA GEFCO

GEFCO navrhuje a zavádza flexibilné a inteligentné riešenia do svojich dodávateľských reťazcov s cieľom poskytovať hodnotu svojim zákazníkom. Skupina buduje dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a partnermi založené na vzájomnej dôvere a spoločnom raste. Neustálym posúvaním hraníc dokáže GEFCO vyriešiť aj tie najzložitejšie výzvy v dodávateľskom reťazci. Spoločnosť patrí medzi 10 najväčších európskych lídrov na logistickom trhu. V roku 2016 GEFCO dosiahlo príjem 4,2 mil. EUR a zamestnáva 13 000 zamestnancov 90 národností po celom svete. S viac ako 300 pobočkami vo svojom portfóliu rozvíja GEFCO svoje aktivity na piatich kontinentoch.
 
 
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×