SK EN

Podľa nového prieskumu spoločnosti Intrum sú rodičia vystavení sociálnemu tlaku, ktorý ich núti míňať viac ako si môžu dovoliť.

Spoločnosť Intrum vydáva aktuálny európsky spotrebiteľský prieskum o výdavkoch a riadení domácich financií. Údaje boli koncom minulého roka zozbierané v 24 krajinách vrátane Slovenska.
Bratislava, 8. marec 2018 – Spoločnosť Intrum vydáva aktuálny európsky spotrebiteľský prieskum o výdavkoch a riadení domácich financií. Údaje boli koncom minulého roka zozbierané v 24 krajinách vrátane Slovenska. Pre hlbšie priblíženie poznatkov na lokálnej úrovni vydáva Intrum Slovakia národnú správu, ktorá prináša informácie o správaní slovenských spotrebiteľov.
 
Nový Európsky spotrebiteľský platobný prieskum z Intrumu ukazuje, že rodičia v Európe sú citliví na sociálny tlak, nútiaci ich míňať viac peňazí na svoje deti ako si môžu dovoliť. Každý tretí rodič v Európe zažil takýto sociálny tlak za posledný rok a väčšina (87%) z nich tomu tlaku aj podľahla.
 
Zdá sa, že slovenskí rodičia sú v porovnaní s európskym priemerom trochu odolnejší. V prieskume až 20% rodičov uviedlo, že takémuto tlaku nikdy nepodľahlo. V porovnaní s európskym priemerom, ktorý je 10%, je toto číslo veľmi vysoké a predstavuje percentuálne najviac respondentov zo všetkých skúmaných krajín.
 
Aj napriek tomu, celkovo každý piaty rodič na Slovensku podľahne sociálnemu tlaku na nákup vecí pre svoje deti. Obzvlášť mladí rodičia vo veku  18 – 34 rokov sú na tento tlak citliví.
 
Okrem nadmerného nakupovania sa rodičia kvôli deťom aj zadlžujú. Až 27% z nich uviedlo, že za posledný polrok si požičali peniaze, aby svojmu dieťaťu na základe sociálneho tlaku niečo kúpili.  Išlo najmä o mobilné telefóny, topánky alebo značkové oblečenie.
 
Analýzy Intrumu všeobecne ukazujú  trendy k nadmernej konzumácii a vplyvu sociálnych médií pri vytváraní tlaku na moderného konzumenta. “Zároveň vidíme dramatický nárast v akceptovaní nakupovania na dlh. Až 44% Slovákov si myslí, že je v poriadku kupovať si na dlh spotrebný tovar. Ide o najvyšší podiel zo všetkých európskych krajín. Môže to vyústiť do nezdravej, dlhodobej zadlženosti, “ hovorí Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia.
 
Každý tretí Európan (39%) vo všetkých vekových kategóriách súhlasí, že sociálne médiá vytvárajú tlak na vyššiu spotrebu.
Na Slovensku je percento opýtaných, ktorí súhlasia s tým, že pociťujú tento pretlak ešte vyšší, až 53%.
  
V súčasnosti tretina Európanov tvrdí, že nemá dostatok prostriedkov na dôstojný život. Slováci viac zdôrazňujú zodpovednosť škôl za vzdelávanie detí v problematike domácich financií. Až 69% odpovedajúcich Slovákov by si želalo, aby sa mohli na škole naučiť viac o financovaní domácností. Výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia Martin Musil informuje: „Spomedzi všetkých porovnávaných európskych krajín je toto najvyšší podiel. Zároveň je tento výsledok oveľa vyšší ako celoeurópsky priemer, ktorý predstavuje 51%.“

 Jedným z kľúčových zistení tohtoročného prieskumu je percento opýtaných respondentov, ktorí odpovedali na otázku, či zvažujú sťahovanie do inej krajiny z finančných dôvodov. Na túto otázku pozitívne odpovedalo celkovo 17% opýtaných Slovákov. Podobný je aj celoeurópsky priemeru. Avšak, v skupine mladých ľudí vo veku 18-24 rokov potvrdilo záujem o odsťahovanie sa do inej krajiny až 40% z celkového počtu oslovených. V porovnaní s krajinami V4 a Rakúskom je to druhé najhoršie miesto. Výraznejšie je to už len v Maďarsku (44%). V Poľsku odpovedalo kladne 31%, v Česku 17%. Pre Slovákov sú najzaujímavejšie krajiny  na vysťahovanie Rakúsko, Česko, Anglicko a Nemecko.

 
 
Intrum a jeho filozofia
Spoločnosť vydáva pravidelný prieskum už pod svojím novým menom Intrum., Pôvodný Intrum Justitia sa po spojení so spoločnosťou Lindorff stal celosvetovým a aj slovenským lídrom v oblasti správy pohľadávok Poslaním organizácie je pomáhať firmám prosperovať tým, že sa stará o záväzky ich zákazníkov. Rovnako empaticky pristupuje k dlžníkom a snaží sa im pomôcť prekonať ich problémy súvisiace so zadlžením „Sme tu pre to, aby sme zmenili veci a kultivovali toto odvetvie podnikania. Pomáhame firmám, ale aj jednotlivcom, dokonca aj celej ekonomike.“ dopĺňa výkonný riaditeľ Martin Musil.
 
 
O spoločnosti Intrum
Intrum je celosvetovým lídrom v oblasti správy pohľadávok (CMS). Spoločnosť pôsobí v 24 krajinách, zamestnáva 8000 zamestnancov a má viac ako 100 tisíc klientov. Organizácia je kótovaná na burze Nasdaq Stockholm. Ďalšie informácie nájdete na www.intrum.com
 
Intrum Slovakia s.r.o.
Líder trhu v oblasti správy pohľadávok pôsobí na Slovensku od roku 2002. Intrum je zakladajúcim členom Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS), ktorá vznikla v roku 2010. Cieľom združenia je dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok. Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.intrum.sk
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×