SK EN

SKUPINA GEFCO POTVRDILA RAST A SILNÉ FINANČNÉ VÝSLEDKY V PRVEJ POLOVICI ROKA 2017

Courbevoie, Francúzsko, 20. september 2017 – Skupina GEFCO, celosvetový aktér v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder v automobilovej logistike, zverejnila príjmy za prvý polrok 2017 vo výške 2,262 mld. EUR (nárast o 1,9 %) a čistý zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBIDTA) na úrovni 115 miliónov EUR (nárast o 25,8 %)
 
  2017 – 1. polrok 2016 – 1. polrok 2017/2016
Obrat (mld. EUR) 2,262 2,221 + 1,9 %
EBITDA  (mil. EUR) 114,8 91,3 + 25,8 %
 
Luc Nadal, predseda predstavenstva skupiny GEFCO, hovorí: „Skupina GEFCO v polovici roka potvrdila pozitívny trend svojej prevádzkovej a finančnej výkonnosti, ktorý sa prejavil už v roku 2016, a to nárastom EBIDTA o 25,8 %. Nárast príjmov o 1,9 % je navyše prejavom sily našich vzťahov s dávnymi zákazníkmi a pokračujúcej silnej komerčnej výkonnosti v rámci širšej zákazníckej základne, kde sme dosiahli nárast o 6 %.“
 

Potvrdenie prevádzkovej a funkčnej výkonnosti

 
V prvom polroku 2017 dosiahla skupina GEFCO obrat 2,262 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016 nárast o 1,9 %. Za tento nárast môže najmä zotavujúci sa európsky automobilový trh, silnejšia európska ekonomika a neustále snahy o rozširovanie portfólia zákazníkov u všetkých globálnych klientov.
 
EBITDA za prvých šesť mesiacov predstavuje 114,8 milióna EUR, čiže v porovnaní s prvým polrokom 2016 je to nárast o 25,8 %. Výrazné zlepšenie ziskovosti je výsledkom aktívnej politiky skupiny GEFCO, ktorá sa zameriava na optimalizáciu riadenia obstarávania a znižovanie fixných nákladov. Obchodný model skupiny „asset-light“ tiež prispel k efektívnemu riadeniu nákladov zo strany spoločnosti. Vďaka veľmi nízkym dlhom je GEFCO v priaznivej finančnej situácii.
 
 
Rasť vďaka diverzifikácii
Skupina GEFCO má viac než 65 rokov praxe, ktorú získala v automobilovom priemysle, ktorý je jedným z najzložitejších a najnáročnejších logistických odvetví. Na celom svete zabezpečuje riadenie a optimalizáciu zložitých dodávateľských reťazcov. Nové zmluvy z roku 2017 sú jasným dôkazom a uznaním jej jedinečného know-how. Túto skutočnosť ešte zdôrazňuje rozšírené partnerstvo so spoločnosťou Volkswagen v Argentíne, konkrétne v jej závodoch v Rosariu a Buenos Aires, so spoločnosťou Auto 1, ktorá je lídrom v elektronickom obchodovaní s použitými automobilmi, v strednej Európe a so spoločnosťou BMW v Spojenom kráľovstve, kde GEFCO poskytuje celý rad služieb v oblasti manažmentu ojazdených vozidiel a zlúčenín pre nové autá a motocykle, ako aj riešenie vyraďovania vozidiel, ktorým skončil prvý prevádzkový cyklus, z vozového parku. 
 
Skupina ponúka svoje uznávané odborné poznatky, aby výrobcom pomohla zvyšovať ich konkurencieschopnosť v rôznych oblastiach odvetvia. Ich narastajúci počet a dôvera získaná počas rokov sú ďalším dôkazom výborných odborných poznatkov skupiny. Prejavuje sa to vo forme novej a predĺženej spolupráce, ktorú skupina v prvej polovici roka 2017 nadviazala s francúzskou značkou oblečenia Kiabi a ktorá sa týka obchodov v Normandii a juhozápadnom Francúzsku, ako aj s lídrom v ropnom odvetví, ktorý pochádza zo Spojeného kráľovstva, s cieľom dodávať mazivá v plechovkách do SNŠ pomocou multimodálneho logistického riešenia. Skupina GEFCO navyše realizuje svoju stratégiu diverzifikácie a využila príležitosti, ktoré jej ponúka dynamický trh v oblasti prírodných vied a zdravotnej starostlivosti, a rozširuje svoje servisné riešenia na spoločnosť Mundipharma Medical Company. Skupina taktiež rozširuje svoju podporu aj na humanitárny a pomocný sektor.
 

SKUPINA GEFCO

Skupina GEFCO ponúka tvorbu a implementáciu logistických plánov pre výrobcov. Ide o zdroj pridanej hodnoty, ktorá posilňuje ich konkurencieschopnosť. Výkon, ktorý GEFCO prináša svojim zákazníkom, sa zakladá na odborných znalostiach získavaných v priebehu uplynulých 65 rokov, a to najmä v automobilovom priemysle, jednom z najkomplikovanejších a najnáročnejších sektorov. GEFCO je so zastúpením v 150 krajinách jednou z 10 najväčších európskych skupín. V roku 2016 dosiahla obrat 4,2 mld. EUR a zamestnáva 12 000 ľudí. Svoju činnosť vyvíja vo viac než 300 obchodných pobočkách na piatich kontinentoch. 
Webové sídlo: www.gefco.net  
Twitter: @GEFCO_Group
 
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×