SK EN

SKUPINA GEFCO V PRVEJ POLOVICI ROKU 2018 ĎALEJ ZLEPŠUJE SVOJE FINANČNÉ VÝSLEDKY

Skupina GEFCO, globálny hráč v oblasti integrovaných riešení dodávateľského reťazca a európsky líder v segmente automobilovej logistiky, prezentovala výborné hospodárske výsledky za prvý polrok 2018.
 
Courbevoie, Francúzsko, 15. október 2018 – Skupina GEFCO, globálny hráč v oblasti integrovaných riešení dodávateľského reťazca a európsky líder v segmente automobilovej logistiky, prezentovala výborné hospodárske výsledky za prvý polrok 2018.
 
  • Výrazný rast tržieb vo výške 6,2%, spôsobený vysokým predajom integrovaných logistických riešení širokej zákazníckej základni
  • Pozitívne hospodárske výsledky za prvý polrok 2018, so zvýšením ziskovosti
  • Zameranie na rast prostredníctvom strategických partnerstiev a spustenie GEFCO Innovation Factory
  
Výrazný rast tržieb na úrovni 6.2%, spôsobený vysokým predajom integrovaných logistických riešení
 
Tržby Skupiny vzrástli o 6.2% na 2 402 mil. EUR. Rast bol dosiahnutý vďaka dvojcifernému nárastu portfólia tzv. Value Key Accounts spoločnosti GEFCO (portfóliá zákazníkov v segmente medzinárodnej integrovanej logistiky) a výsledkom neustáleho úsilia o čo najlepšie využitie odborných skúseností spoločnosti GEFCO v oblasti komplexných logistických riešení. To všetko za účelom získať dôveru nových zákazníkov a zvýšiť objem obchodu s tými existujúcimi. Deje sa tak s využitím techník krížového predaja (cross-selling) a navyšovania predaja (up-selling) svojich služieb.
  • 69-ročné skúsenosti Skupiny v oblasti automobilovej logistiky naďalej vytvárali silný objem predaja komplexných služieb integrovanej logistiky špičkovým zákazníkom z rôznych odvetví po celom svete. Spoločnosť GEFCO, napríklad, začala dodávať vozidlá v Rusku pre Renault-Nissan (teraz spojenú s Mitsubishi Motors). Skupina posilnila svoje úspešné skladové a sekvenčné prevádzky pre priamych dodávateľov automobilových výrobcov a OEMs v britskom Halewoode. GEFCO tiež otvorilo druhý závod v Nitre, ktorý obsluhuje spoločnosť zabezpečujúcu výbavu vozidiel - Lear Corporation.
  • GEFCO zaviedlo riešenia vo Francúzsku a v Európe pre spoločnosť Mecachrome, ktorá je svetovým lídrom v oblasti navrhovania, konštrukcie, výroby a zostavovania komponentov komplexnej konštrukcie pre odvetvia letectva a automobilového priemyslu. Spoločnosť GEFCO bola vybraná ako hlavný poskytovateľ logistických služieb (LLP), aby navrhla transportné toky vo Francúzsku a tiež medzi Francúzskom, Portugalskom a Marokom.
  • V Brazílii si Skupinu vybrala spoločnosť John Deere na dodávky poľnohospodárskych strojov v rámci Brazílie a tiež do susedných krajín (Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Paraguaj, Peru a Uruguaj).
  • GEFCO naďalej podporovalo spoločnosť Amazon v niekoľkých európskych krajinách tým, že organizovalo zber prichádzajúcich zásielok od predajcov a tiež zabezpečením prevádzok okamžitej prekládky tovaru (cross-docking), vrátane prevádzky GEFCO v britskom Dartforde.
  • Spoločnosť GEFCO spustila sieť európskeho dodávateľského reťazca pre nemeckého maloobchodného predajcu úžitkových výrobkov - TEDi.
  • GEFCO tiež zaznamenalo úspech vo svojej divízii Time Critical Solutions, v rámci ktorej ponúka na mieru šité služby náročným zákazníkom s naliehavými potrebami na celom svete. Napríklad, GEFCO  prepravilo vysielacie zariadenia pre francúzske televízne stanice do miest, ktoré boli hostiteľmi Svetového pohára FIFA 2018 v Rusku, pričom tiež zabezpečovala colné a ďalšie formality. V Austrálii spoločnosť GEFCO navrhla, testovala a implementovala unikátne nové riešenie na prepravu veľkých lietadlových motorov na osobných lietadlách. Od začiatku roka 2018 bolo pre automobilový priemysel a iné odvetvia realizovaných viac ako 40 000 časovo náročných misií.
“Naše skúsenosti v oblasti integrovanej logistiky nám umožňujú vyvíjať riešenia v súlade s rastúcimi logistickými požiadavkami našich zákazníkov," uviedol Emmanuel Arnaud, výkonný viceprezident divízie predaja a marketingu spoločnosti GEFCO. "V prvej polovici roku 2018 sme naďalej diverzifikovali našu zákaznícku základňu a geografické oblasti, čím sme dosiahli výrazný nárast predaja v strednej Európe a na Strednom východe. GEFCO je na veľmi dobrej ceste a očakávame, že do konca roka rozšírime naše portfólio v severnej Afrike.”
 
Pozitívne hospodárske výsledky za prvý polrok 2018 so zlepšením ziskovosti
 
Kľúčové finančné ukazovatele za H1 2018 *
  H1 2018 H1 2017
Tržby (EUR mil.) 2 402 2 262
Zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EUR mil.) 165,4 109,2
Opakujúci sa zisk pred započítaním úrokov a daní (EUR mil.)** 94,9 83,3
* H1 2018 finančné ukazovatele sú účtované podľa nových štandard IFRS 16 / H1 2017, nie upravené pre nové IFRS 16.
** Opakujúci sa zisk pred započítaním úrokov a daní sa meria pred započítaním jednorazových prevádzkových príjmov a výdavkov.
 
V prvej polovici roku 2018 dosiahla skupina GEFCO obrat vo výške 2 402 mil. EUR, čo je o 6,2% viac ako v rovnakom období v roku 2017. Tento nárast zahŕňal 11,6% nárast tzv. Value Key Accounts spoločnosti GEFCO (portfóliá zákazníkov v segmente medzinárodnej integrovanej logistiky) pre odvetvia spotrebného tovaru, zdravotníctva a energetiky.
 
Zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov za prvých šesť mesiacov roka 2018 predstavoval 165.4 milióna EUR podľa IFRS 16[1]. Bez vplyvu IFRS 16, zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov za toto obdobie bol 121.9 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 11.6% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017.
 
V prvej polovici roku 2018 dosiahol ukazovateľ opakujúceho sa zisku pred započítaním úrokov a daní 94,9 milióna EUR za obdobie účtované podľa IFRS 161 (bez IFRS 16, opakujúci sa zisk pred započítaním úrokov a daní dosiahol 93,5 milióna EUR).
 
 
“Sme radi, že sme v prvom polroku 2018 dosiahli dobrý finančný výkon,” zhodnotil Pavel Ilichev, výkonný viceprezident GEFCO pre financie a stratégiu. "Naše neustále zvyšovanie ziskovosti odráža odhodlanie Skupiny dosahovať dokonalosť a neustálu snahu o zlepšovanie prevádzkovej efektívnosti v celej organizácii.”
 
Luc Nadal, predseda predstavenstva GEFCO zdôrazňuje, “Naše pozitívne výsledky poukazujú na schopnosť spoločnosti GEFCO neustále uspokojovať potreby našich dlhodobých zákazníkov v automobilovom sektore, ako je napríklad Groupe PSA a zároveň ďalej rásť a vytvárať hodnotu v iných odvetviach. Náš "asset-light" obchodný model a pevná finančná pozícia naďalej ponúkajú obrovské príležitosti na plnenie dynamickej a diverzifikovanej stratégie rastu.”
 
 
Zameranie na rast prostredníctvom strategických partnerstiev a spustenie GEFCO Innovation Factory
 
V januári 2018 Skupina úspešne uviedla nový podpis značky “GEFCO. Partners, unlimited”, ktorého cieľom je zapojiť všetky zainteresované strany, aby sa zaviazali budovať dlhodobé vzťahy a vytvárať hodnotu. V tlači aj v digitálnych médiách bola vytvorená globálna reklama, ktorá vyzdvihuje skúsenosti Skupiny s dodávateľským reťazcom a tiež záväzok tvoriť a udržiavať partnerstvá.
 
GEFCO tiež pripravuje pôdu pre budúci rast tým, že spolupracuje so svojimi zamestnancami na vytváraní a zbieraní nových nápadov a budovaním strategických externých partnerstiev s cieľom ďalej podporovať inovácie. Skupina spustila GEFCO Innovation Factory na podporu podnikania a oznámila partnerstvo s popredným svetovým akcelerátorom Techstars s cieľom spolupracovať so začínajúcimi podnikateľmi na inovatívnych konceptoch, ktoré pomôžu pri raste podnikania.
 
GEFCO realizuje svoju stratégiu investovania do partnerstiev na podporu rastu trhu. Skupina podpísala 3. júla dohodu so španielskym dovozcom automobilov Bergé o zlúčení španielskych divízií hotových vozidiel oboch spoločností a vytvorení nového lídra na španielskom trhu. "Spoločnosť GEFCO má preukázateľné výsledky v oblasti finančného a externého rastu a máme dobrú pozíciu, aby sme využili vybrané rastové príležitosti," zdôraznil Luc Nadal, predseda predstavenstva GEFCO. "Naše strategické spojenectvo s firmou Bergé je skvelým príkladom toho, ako prostredníctvom spolupráce môžeme vytvárať hodnotu pre našich zákazníkov a všetky zainteresované strany.”
 
 
O SKUPINE GEFCO
V spoločnosti GEFCO sme presvedčení, že dlhodobá spolupráca s partnermi je kľúčom k spoločnému rastu. Na základe 69-ročných skúseností a odborných znalostí navrhujeme a nasadzujeme inteligentné a flexibilné riešenia dodávateľského reťazca vo viac ako 10 priemyselných odvetviach. Dnes je Skupina GEFCO európskym lídrom v automobilovej logistike a tiež jedným z top 10 globálnych partnerov v riešeniach multimodálneho dodávateľského reťazca. Skupina pôsobí v 47 krajinách, vo svojej sieti má viac ako 300 destinácií a 13.000 zamestnancov na celom svete. Skupina GEFCO vykázala v roku 2017 obrat vo výške 4,4 mld. EUR.www.gefco.net
 
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×