SK EN

SKUPINA GEFCO VYMENOVALA SABINE SPIELREINOVÚ ZA RIADITEĽKU PRE INTERNÝ AUDIT

Sabine Spielreinová, ktorá predtým pôsobila ako riaditeľka pre oblasť auditov a kontroly v spoločnosti Dalkia, prináša do skupiny GEFCO svoje odborné poznatky týkajúce sa auditu, prax v priemyselných sektoroch a znalosť medzinárodného prostredia, ktoré je jednou z hlavných osí rozvoja skupiny GEFCO. „Som veľmi rád, že sa Sabine stala členkou nášho tímu,“ povedal Luc Nadal „a som si istý, že vďaka jej praxi a talentu bude výrazným prínosom pre našu stratégiu nepretržitého rozvoja a rastu.“
Sabine Spielreinová začala svoju kariéru ako audítorka v spoločnosti Bristol-Myers Squibb France v roku 1994. Následne strávila dva roky v spoločnosti KPMG ako poradkyňa.
V roku 1997 začala pracovať v skupine Plastic Omnium ako manažérka pre interný audit. V spoločnosti zastávala viaceré pozície vo finančnej oblasti a podieľala sa na vzniku spoločnosti Inergy, čo je spoločný podnik so spoločnosťou Solvay.
V roku 2002 sa zamestnala v spoločnosti Dalkia, kde zastávala viaceré pozície v oblasti financií, auditu, fúzií a akvizícií vo Francúzsku a Veľkej Británii.
 
Som veľmi rada, že som do skupiny GEFCO prišla v kľúčovom okamihu jej vývoja. Jej schopnosť spravovať komplexné dodávateľské reťazce, dosahovať inováciu v logistike 4PL, jej prevádzková dokonalosť a medzinárodná sieť sú všetko uznávané aktíva, ktoré z nej robia uprednostňovaného partnera priemyselných spoločností, ktorý vždy plní ich špecifické potreby. Chcem aktívne prispievať k nepretržitému rastu skupiny,“ povedala riaditeľka pre interný audit Sabine Spielreinová.
 
Sabine Spielreinová absolvovala inštitút ISG v Paríži a v roku 1993 získala titul magisterka auditu a firemného riadenia.

Courbevoie, Francúzsko, 12. júl 2017 Skupina GEFCO, globálny hráč v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder v automobilovej logistike, vymenovala Sabine Spielreinovú za riaditeľku skupiny pre interný audit. Jej nadriadeným bude predseda správnej rady Luc Nadal.
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×