SK EN

VÝSLEDKY SKUPINY GEFCO ZA ROK 2016: SKUPINA GEFCO, GLOBÁLNY AKTÉR V OBLASTI PRIEMYSELNEJ LOGISTIKY, VYKÁZALA OBRAT 4,2 MILIARDY EUR A SILNÚ FINANČNÚ VÝKONNOSŤ

Skupina GEFCO, globálny aktér v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder na trhu automobilovej logistiky, dosiahla za rok 2016 obrat 4,2 miliardy EUR.
Courbeovie, Francúzsko, 29. mája 2017 – Skupina GEFCO, globálny aktér v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder na trhu automobilovej logistiky, dosiahla za rok 2016 obrat 4,2 miliardy EUR.
Luc Nadal, predseda predstavenstva skupiny GEFCO, povedal: „Rok 2016 bol skvelým rokom pre skupinu GEFCO. Výsledky za rok 2016 potvrdzujú naše strategické rozhodnutia z hľadiska obchodného zamerania, ako aj prevádzkovej dokonalosti skupiny GEFCO. Tieto výsledky odrážajú našu schopnosť pridať hodnotu v každej fáze dodávateľského reťazca našich priemyselných zákazníkov a zvýšiť tým ich konkurencieschopnosť. Navyše, keď sme nanovo definovali našu ponuku na trhu, podarilo sa nám rozšíriť naše pôsobenie o nových zákazníkov a zároveň posilniť partnerstvo s našimi doterajšími zákazníkmi.“
 
 
Potvrdená prevádzková a finančná výkonnosť
 
  2015 2016 Rozdiel 2016/2015
Obrat (v mld. eur) 4,174 4,228 + 1,3%
EBITDA* 130,8 172,8 + 32,1%
 
V roku 2016 dosiahla skupina GEFCO obrat viac než 4,2 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 1,3 % viac.
Tento rast je podporený kombináciou dobrého výkonu európskeho automobilového trhu a silného zamerania na strategických zákazníkov.
 
Ukazovateľ EBITDA predstavoval 172,8 milióna EUR, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 32,1 % viac. Toto výrazné zlepšenie ziskovosti je výsledkom proaktívnej politiky skupiny na optimalizáciu nákupov a pokračovanie znižovania fixných nákladov. Je to v súlade s plánom výkonnosti, ktorý sa spustil v polovici roka 2014, v prospech väčšej flexibility nákladov a obchodného modelu s malým objemom aktív.
Kľúčové faktory tohto rastu sa sústreďujú na rozvoj obchodnej stratégie skupiny GEFCO so zameraním na flexibilitu v nákladoch a prevádzkovú dokonalosť, ako aj na posilnenú investičnú politiku. Tieto osi spolu so zapojením a výkonnosťou obchodných tímov posilnili pozíciu skupiny ako jedného z desiatich najvýznamnejších európskych logistických integrátorov a jej vedúce postavenie v oblasti logistiky hotových vozidiel (FVL) na celosvetovej úrovni.
 
 
Diverzifikácia ako katalyzátor rastu
 
Výsledky skupiny za rok 2016 odzrkadľujú význam jej stratégie diverzifikácie, ako aj jej implementácie.
Skupina GEFCO vznikla s cieľom spĺňať logistické výzvy automobilového priemyslu a je logistickým partnerom niektorých popredných svetových priemyselných výrobcov a dodávateľov pri riadení a optimalizácii ich komplexných dodávateľských reťazcov. Nové dohody podpísané v roku 2016 so spoločnosťami Renault Nissan, VWG Audi, TOYOTA, BMW a Talgo opäť dokazujú schopnosť skupiny ponúkať inovatívne, konkurencieschopné a efektívne logistické riešenia pre ich príslušné odvetvia.
Exkluzívna zmluva v hodnote 8 miliárd eur podpísaná so skupinou PSA Group na podporu jej celosvetovej strategickej ambície optimalizáciou jej globálneho dodávateľského reťazca počas viac než piatich rokov je novým znakom dôvery pre spoločnosť GEFCO a poskytovanie jej služieb. Táto zmluva zahŕňa vývoj a implementáciu globálnych logistických a dopravných riešení pre tri značky skupiny PSA Group: Peugeot, Citroën a DS. Zahŕňa riadenie a optimalizáciu celého dodávateľského reťazca, od získavania komponentov pre výrobné a montážne prevádzky až po distribúciu hotových vozidiel a náhradných dielov.
 
V súlade so svojou diverzifikačnou stratégiou skupina GEFCO podpísala v roku 2016 nové zmluvy so zákazníkmi v rôznych odvetviach, ako sú napríklad odvetvia špičkovej techniky a domácich zariadení (Whirlpool, TPV Technology) a biologických vied a zdravotnej starostlivosti (Zentiva, Artsen Zonder Grenzen (Médecins Sans Frontière), Netherlands, CEVA Santé Animale Romania.
 
Globálna expanzia
 
Vďaka medzinárodnej sieti 300 prevádzok ponúka skupina GEFCO prispôsobené logistické riešenia na podporu rozvoja svojich medzinárodných zákazníkov.
Úspešná integrácia spoločnosti IJS Global, holandskej spoločnosti špecializovanej na Freight Forwarding, zvýšila v roku 2016 prítomnosť skupiny GEFCO na celom svete, ako aj jej ponuku v najväčších svetových oblastiach zasielateľstva v Číne, južnej Ázii a Austrálii, ako aj USA.
Akvizícia spoločnosti IJS Global umožnila skupine zvýšiť počet jej dcérskych spoločností na 45 a poskytovať svojim priemyselným zákazníkom globálnu logistickú ponuku na piatich kontinentoch. Navyše, keďže holandská spoločnosť sa špecializuje na prepravu farmaceutických, high-tech a leteckých produktov, táto akvizícia tiež urýchlila diverzifikáciu zákazníckeho portfólia spoločnosti GEFCO.
Perspektívy
 
V pomerne priaznivom ekonomickom prostredí, hoci stále existujú určité neistoty, skupina GEFCO pracuje na dosiahnutí rastu a výkonnosti aj v roku 2017, a to najmä prostredníctvom:
 
  • jej schopnosti spĺňať požiadavky zákazníkov a súčasne ponúkať prevádzkovú dokonalosť,
  • jej efektívnemu riadeniu nákladov v kombinácii s flexibilným obchodným modelom a globálnou sieťou na pokrytie potrieb priemyselných zákazníkov.
 
Tieto prostriedky umožnia skupine GEFCO zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a ziskovosť.
 
Luc Nadal dodáva: „V roku 2016 sa strategickí noví zákazníci rozhodli spolupracovať so skupinou GEFCO, čo dokazuje našu príťažlivosť a skúsenosti s optimalizáciou komplexných dodávateľských reťazcov v globálnom meradle. V roku 2017 je našim cieľom rozšírenie nášho podnikania v oblasti logistiky hotových vozidiel a zároveň rozvíjať odbornosť pre oblasti diaľkovej dopravy, skladovania a vratných obalov, freight forwardingu, 4PL testovaním nových technológií a uzatváraním nových partnerstiev. Skupina GEFCO v tejto súvislosti uskutočňuje a rozvíja činnosti elektronického obchodu v oblasti komplexných produktov a logistiky prichádzajúcich zásielok“.
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×