Späť

Coca-Cola pre región

Názov projektu Coca-Cola pre región

Klient Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Obdobie realizácie 2016 - 2018

Coca-Cola pre región

Zhrnutie

Spôsob, ktorým Coca-Cola HBC Česko a Slovensko ukončila svoje pôsobenie vo výrobnom závode v Lúke koncom roka 2015, je výnimočný. Aj po zavretí závodu sa rozhodla naďalej starať o rozvoj regiónu vďaka grantovému programu Coca-Cola pre región, ktorým podporuje aktivity neziskových organizácií, obcí aj jednotlivcov v oblasti rozvoja turizmu, športu, kultúry a umenia či verejnoprospešných projektov. Dôvodom pre ocenenie je fakt, že agentúra s klientom vymysleli projekt, ktorý veľmi efektívne a transparentne napĺňa zámer zostať v srdciach ľudí v regióne, kde predtým výrobca pôsobil.

Výzva a cieľ

Klient sa na našu agentúru obrátil v roku 2016 so zadaním navrhnúť program na podporu verejnoprospešných aktivít aj po ukončení výroby v tejto lokalite a zostať vnímaný ako dobrý partner komunity. Agentúra navrhla nájsť lokálneho odborného garanta, ktorým sa stala Trenčianska nadácia. Aby bol projekt čo najtransparentnejší, práve nadácia zastrešuje proces výberu i realizácie podporených projektov, ako aj aktivizuje uchádzačov o grantovú podporu. Cieľom bolo teda čo najotvorenejšie a najpresnejšie prerozdeliť cca 30 000 eur, ktoré klient vyčlenil na prvé dva roky projektu.

Stratégia a plán

Agentúra oslovila Trenčiansku nadáciu ako odborného garanta projektu a v spolupráci s ňou vznikol grantový program Coca-Cola pre región. Jeho cieľom bolo podporiť verejnoprospešné aktivity v regióne vymedzenom spádovou oblasťou 8 obcí v okolí bývalého závodu v Lúke. Cieľom projektov bolo skvalitnenie života obyvateľov regiónu. Podporené projekty museli spĺňať prísne kritériá, akými boli napríklad prínos pre miestnu komunitu, miera zapojenia dobrovoľníkov, zviditeľnenie regiónu, udržateľnosť a efektivita projektu. O pridelení prostriedkov rozhodovala nezávislá komisia.

Realizácia

1. kolo Grantovej výzvy (GV) , 2016

  • Prieskum miestnych potrieb a stretnutie stakeholderov
  • Vyhlásenie 1. kola GV a zasadnutie komisie (výber projektov)

Do 1. kola (2016) sa prihlásilo 15 projektov, z ktorých nezávislá komisia vybrala 5 s grantovou podporou takmer 14 000 eur.

  • Realizácia projektov 1. kola GV

Podporili sme archeologické práce na hrade Tematín, etnologické múzeum v Lúke, nové cykloturistické trasy pod Tematínom, projekt Slušnosť na štadióne či FitPark Modrová.
2. kolo GV, 2017

  • Vyhlásenie 2. kola GV, seminár pre žiadateľov a zasadnutie komisie (výber projektov)

Krátko po vyhlásení 2. kola GV (2017) sme žiadateľov pozvali na seminár o tom, ako vypracovať kvalitnú prihlášku. Prihlásilo sa 14 projektov, z ktorých sme 7 podporili sumou viac ako 16 000 eur.

  • Realizácia projektov 2. kola GV

Grant bol využitý na zhotovenie krojov pre FS Modrovanky-Krojovanky, fotografickej kroniky Modrovej, náučného chodníka k Tematínu, vybudovanie informačných tabúľ na archeologickom nálezisku Kostolec-Ducové, certifikovaného detského ihriska v Starej Lehote a verejnej zelene v Hrádku a  modernizáciu futbalového ihriska v Hôrke nad Váhom.

Výsledky

V období 2016/2017 sme v projekte Coca-Cola pre región podporili 12 projektov sumou 30 000 eur. Do realizácie projektov sa zapojilo takmer 250 dobrovoľníkov a projekty priamo pozitívne zasiahnu viac ako 57 000 ľudí ročne, sekundárne ďalšie desaťtisíce. Projekt mal aj širokú mediálnu odozvu. Zaznamenali sme 74 výstupov v regionálnych aj celoštátnych médiách. Masívne sa informácie šírili aj cez sociálne siete, a to najmä prostredníctvom samotných grantistov. Z týchto faktov je zrejmé, že ide o výnimočný projekt spoločnosti Coca-Cola HBC a jej podpory regiónu, v ktorom už nepôsobí.

PRime time Slovensko

+421 2 672 67 340

primetime@primetime.sk

Einsteinova 23, Digital Park II. Blok C, 851 01 Bratislava

Zobraziť mapu

PRime time PR Česká republika

+421 905 248 814

info@primetimepr.cz

Soukenická 1194/13, 110 00 Praha 1

Zobraziť mapu

Kontaktujte nás

Napíšte nám