Zpět

Neslyšící dítě pro Nadační fond Telekom při Nadaci Pontis

Název projektu Neslyšící dítě

Klient Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Období realizace 2019

Neslyšící dítě pro Nadační fond Telekom při Nadaci Pontis

Výzva a cíl

Oslovení budoucích rodičů, prarodičů, příbuzných s tématem, že i v jejich rodině se může narodit dítě se sluchovým postižením. V případě pochybností a dotazů je zde OZ ND. Cílem je informovat o významu včasné intervence a včasné péče, podpořit lobbistické aktivity – příprava analýzy dopadů a nákladů.
Získávání finančních prostředků a nábor nových dárců.
Upozornit veřejnost, aby se nebála dětí se sluchovým postižením a přijala je. Tento problém je třeba otevřít a veřejně o něm informovat, aby příslušné instituce přijaly opatření. Významně tomu může napomoci silná medializace a zájem široké veřejnosti.

Strategie a plán

Zviditelnit a co nejvíce propagovat nevládní organizaci Neslyšící dítě, která sdružuje rodiče dětí se sluchovým postižením a sdružuje řadu renomovaných odborníků, kteří se touto problematikou zabývají. Upozornit netradičním a zábavným způsobem na problém, který se zdánlivě netýká široké veřejnosti. Použít netradiční formu – zapojit legračního psa. Použijte ve videu zpívajícího psa, který v první chvíli upoutá pozornost široké veřejnosti více než samotný odborný problém, a zároveň s jeho pomocí dosáhneme většího zájmu médií a spontánního mediálního pokrytí.

Provádění

Realizace měla tři fáze:
AKCE „Nevěřím vlastním uším“ Mezinárodní den neslyšících a křest knihy „Máme doma neslyšící dítě“ s cílem veřejné prezentace a pozornosti médií.
Naslouchejme potřebám včasné intervence, s analýzou nákladů a přínosů terénní včasné intervence pro děti s poruchou sluchu, kterou vypracoval Útvar hodnoty za peníze – 1EUR investovaných peněz se vrátí třikrát.
Kreativní kampaň – vtipná videa Juraje Kemky a zpívajícího psa Bobíka: Nikdy nepodceňujte své podezření! Kampaň se skládala z kombinace videí, interaktivních bannerů a PR článků.
Média
PR články vzdělávající na téma neslyšících dětí a také lifestylové články ke kreativní kampani – publikované v širokém spektru médií. Připravili jsme také dvě příležitosti pro média, aby se s tématem seznámila: akci, na které se prezentoval jak samotný OZ, tak i včasně diagnostikované neslyšící děti, a tiskovou konferenci, na které zástupci OZ Neslyšící dítě a lékaři, odborníci prezentovali alarmující statistiky. Médiím jsme poskytli aktuální informace a údaje. Několikrát se nám také podařilo dostat toto téma do zpravodajských pořadů televize TA3, RTVS atd..

Výsledky

Během tříměsíční komunikace s médii se nám podařilo získat 57 neplacených mediálních výstupů v mediální hodnotě více než 80 tisíc. EUR. Nejvýnosnějšími mediálními výstupy byly zprávy RTVS, TA3, Pravdy, Sme atd. Zdánlivě okrajové téma komunity neslyšících dětí se dostalo do širšího povědomí veřejnosti. Kampaň ve své šíři pomohla OZ posílit povědomí o existenci prvního kontaktu pro rodiče. Díky němu se podařilo získat od dárců 7000 eur. Na FB jsme zveřejnili 6 videí s kumulativním dosahem 580 tisíc. 670 tis. Zobrazení. Bannerová kampaň ve 12 médiích dosáhla 2 milionů zobrazení.

PRime time Slovensko

+421 2 672 67 340

primetime@primetime.sk

Einsteinova 23, Digital Park II. Blok C, 851 01 Bratislava

Zobrazit mapu

PRime time PR Česká republika

+421 905 248 814

info@primetimepr.cz

Soukenická 1194/13, 110 00 Praha 1

Zobrazit mapu

Kontaktujte nás

Napište nám

[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]