Späť

Nepočujúce dieťa pre Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Názov projektu Nepočujúce dieťa

Klient Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Obdobie realizácie 2019

Nepočujúce dieťa pre Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Zhrnutie

Na Slovensku sa rodí asi 200 detí s poruchou sluchu ročne. Až 90 % sa rodí počujúcim rodičom. Včasná odborná pomoc a diagnostika poruchy v útlom veku môže významne pomôcť zvládať handicap a zaradenie do spoločnosti, vzdelávania. Štát nepomáha a jeho úlohu do veľkej miery supluje občianske združenie Nepočujúce dieťa (OZ ND). Krátkodobou intenzívnou kampaňou a kreatívnym spracovaním sa podarilo naštartovať záujem médií o okrajovú tému a komunitu, upozorniť na širokospektrálny spoločenský problém – efektivitu nákladov na prevenciu. Kampaň pomohla občianskemu združeniu posilniť povedomie a pomohla získať nových donorov.

Výzva a cieľ

  • Oslovenie budúcich rodičov, starých rodičov, príbuzných, že dieťa s poruchou sluchu sa môže narodiť aj v ich rodine. V prípade pochybností a otázok, je tu OZ ND. Cieľom je informovať o dôležitosti včasnej intervencie a ranej starostlivosti, podporiť lobingové aktivity – príprava analýzy dopadov a nákladov.
  • Fundraising a získavanie nových donorov.
  • Zvýšiť vnímavosť verejnosti, aby sa nebála detí s poruchou sluchu a prijala ich. Je potrebné problematiku otvoriť a verejne ju komunikovať, aby relevantné inštitúcie začali konať. Významne môže pomôcť silná medializácia a záujem širokej verejnosti.

Stratégia a plán

Upozorniť a čo najviac propagovať OZ Nepočujúce dieťa, ktoré združuje rodičov detí s poruchou sluchu, združuje mnohých renomovaných odborníkov , ktorí sa venujú  problematike. Netradičnou a zábavnou formou upozorniť na problém, ktorý sa zdanlivo netýka širokej verejnosti. Využiť netradičnú formu – zapojiť zábavného psíka. Využitie spievajúceho psíka vo videu, ktorý v prvom momente zaujme širšiu verejnosť viac ako samotná odborná problematika a zároveň s jeho pomocou docielime väčší záujem médií aj spontánnu medializáciu.

Realizácia

Realizácia mala tri fázy:
EVENT  „Neverím vlastným ušiam“ Medzinárodný deň nepočujúcich  a krst knihy „ Máme doma nepočujúce dieťa“ s cieľom verejnej prezentácie a zaujatia médií.
Tlačová konferencia: Počúvajme potreby včasnej intervencie. Analýza nákladov a prínosov terénnej včasnej intervencie pre deti so sluchovým postihnutím, ktorú pripravil Útvar ÚV SR Hodnota za peniaze hovorí jasne: 1 investované euro sa vráti trojnásobne.
Kreatívna kampaň – zábavné videá s Jurajom Kemkom a spievajúcim psíkom Bobika: Nikdy nepodceňujte svoje podozrenie! Kampaň pozostávala z kombinácie videí, interaktívnych bannerov, PR článkov.
Médiá
PR články s edukáciou ohľadne témy nepočujúcich detí  a zároveň lifestylové články ku kreatívnej kampani – uverejnené v širokom spektre médií. Pre médiá sme pripravili  aj dve možnosti oboznámenia sa témou:  event  kde sa prezentovali  samotné OZ aj nepočujúce detičky, u ktorých sa podarila včasná diagnostika a tlačovú konferenciu, kde zástupcovia OZ Nepočujúce dieťa i lekári, odborníci prezentovali  alarmujúce štatistiky. Médiám sme poskytli aktuálne informácie a údaje. Podarilo sa nám dostať tému viackrát  aj do spravodajských  relácií TV TA3, RTVS a pod.

Výsledky

Počas trojmesačnej komunikácie s médiami sa podarilo 57 neplatených výstupov v médiách v mediálnej hodnote viac ako 80 tis. Eur. Najbonitnejšími mediálnymi výstupmi bolo spravodajstvo RTVS, TA3, Pravda, Sme atď. Zdanlivo okrajová téma komunity nepočujúcich detí sa dostala do širšieho povedomia verejnosti. Kampaň vo svojej šírke pomohla OZ posilniť povedomie o existencii prvého kontaktu pre rodičov. Pomohla získať 7000 EUR od donorov. Na FB sme umiestnili 6 videí s kumulovaným zásahom 580 tis. a 670 tis. zobrazení. Bannerová kampaň v 12 médiach dosiahla 2 mil. zobrazení.

 

PRime time Slovensko

+421 2 672 67 340

primetime@primetime.sk

Einsteinova 23, Digital Park II. Blok C, 851 01 Bratislava

Zobraziť mapu

PRime time PR Česká republika

+421 905 248 814

info@primetimepr.cz

Soukenická 1194/13, 110 00 Praha 1

Zobraziť mapu

Kontaktujte nás

Napíšte nám