Späť

Hrdinovia z ČSOB

Názov projektu Hrdinovia z ČSOB

Klient ČSOB

Obdobie realizácie 2019

Hrdinovia z ČSOB

Zhrnutie

Jedinečnosť projektu spočíva v tom, že obvyklé zadanie korporácií: zaujímavo predstaviť zamestnanecký grantový program, sa nám podarilo naplniť naozaj novým, unikátnym komunikačným riešením. V spolupráci s renomovaným reklamným fotografom Martinom Fridnerom sme vytvorili kampaň postavenú na sérii umeleckých fotografií z prostredia podporených projektov. Tie sme doplnili o natívne články s novým pohľadom na danú tému a vysvetlili tak spoločenský význam podporených projektov. O úspechu kampane svedčí aj fakt, že klient plánuje pokračovať v tomto koncepte i v ďalšom roku.

Výzva a cieľ

Zamestnanecký grantový program (ZGP) vyhlasuje ČSOB s cieľom pomôcť miestu a komunite, v ktorej žijú a pracujú jej zamestnanci. Zapojiť sa môžu neziskové organizácie, ktorých projekt zamestnanci ČSOB odporučia. Cieľom kampane bolo prezentovať ČSOB ako spoločensky zodpovednú firmu, a to prostredníctvom ČSOB nadácie. Cieľom bolo prepojiť dva svety: svet ľudí pracujúcich v bankovo-poistnej skupine ČSOB so svetom komunít, v ktorých títo ľudia fungujú vo svojom voľnom čase. ZGP v čase zadania ešte nemal vlastné motto, headline ani kreatívu, na ktorú by sa dalo nadviazať.

Stratégia a plán

Ako ideu kampane sme si zvolili insight, ktorý je v tejto kategórii komunikácie nový a zaujímavý – že za mnohými z „bankárov“ je aj ich voľnočasová aktivita v komunite a jej prínos pre spoločnosť. Hľadali sme tiež kreatívne atraktívne riešenie, ktoré napĺňa idea umeleckých fotografií od renomovaného fotografa. Cítili sme tiež, že toto riešenie má omnoho širší než len mediálny potenciál. Že samotná fotoprodukcia bude pre zamestnancov a ich kolegov z komunity zážitkom, že výsledné fotografie budú použiteľné širšie – napríklad v internej komunikácii, na intranete, na pobočkách atď.

Realizácia

V  spolupráci s klientom sme vytipovali tri referenčné a mediálne atraktívne projekty:

  • hipoterapia pre sluchovo postihnuté deti
  • hasičský šport dobrovoľného hasičského zboru
  • doučovanie a kurz sebaobrany pre rómske deti

Získali sme súhlasy s foteniami a realizovali ich. Oslovili sme rôznych expertov kvôli získaniu odborných informácií k príslušným oblastiam (psychológov, chovateľku poníkov, hasičov, trénera sebaobrany, odborníka na rómsku problematiku).

Snažili sme sa vybrať projekty a témy, ktoré budú mediálne i obsahovo nové. Vedeli ste napríklad, že kurzy sebaobrany môžu deťom pomôcť v sebaovládaní a potlačení agresivity?

Fotenia prebehli v autentických priestoroch so štábom 10 ľudí a trvali celý deň. Zúčastnili sa ich ľudia zapojení do projektov aj zamestnanci ČSOB. Vytvorili sme natívne články, ktoré obsahovali informáciu o projekte, odborné informácie o danej téme, rozhovor so zamestnancom banky a  informáciu o ČSOB nadácii a ZGP.

Medializáciu sme realizovali v období vyhlásenia nového ročníka ZGP (október 2019) v 4 afinitných médiách. Distribúcia a čítanosť článkov boli podporené systémom Strossle a kampaňou na Facebooku a Instagrame.

Výsledky

Medializáciu sme zrealizovali vo vybraných afinitných médiách (sme.sk, hnonline.sk, aktuality.sk a etrend.sk), ktoré sledovali B2C a čiastočne aj B2B publikum. S obmedzeným mediálnym rozpočtom sme vďaka kreativite a vizuálnemu obsahu dosiahli skvelé výsledky. S minimálnym budgetom (3 100€) sme na Facebooku a Instagrame získali 11 980 preklikov na články a zasiahli sme viac ako 704 tis. unikátnych používateľov. Reklamu sme zobrazili 2 574 295-krát. Články dosiahli celkovú čítanosť 22 541, čo je podľa mediálnej agentúry Universal McCann nad priemerom benchmarkov pri PR článkoch.

PRime time Slovensko

+421 2 672 67 340

primetime@primetime.sk

Einsteinova 23, Digital Park II. Blok C, 851 01 Bratislava

Zobraziť mapu

PRime time PR Česká republika

+421 905 248 814

info@primetimepr.cz

Soukenická 1194/13, 110 00 Praha 1

Zobraziť mapu

Kontaktujte nás

Napíšte nám