Späť

Komunikačný launch nemocnice Sv. Martina

Názov projektu Komunikačný launch nemocnice Sv. Martina

Klient Branding Slovakia Consultancy

Obdobie realizácie 2021

Komunikačný launch nemocnice Sv. Martina

Zhrnutie

Projekt hypermodernej Univerzitnej nemocnice Sv. Martina sa pripravoval niekoľko rokov, no až Plán obnovy EÚ priniesol príležitosť tento projekt uskutočniť. Ako ho však presadiť v silnej konkurencii podobných zdravotníckych projektov? Projektový tím prišiel s odvážnou myšlienkou využiť návštevu Svätého otca v septembri 2021 na Slovensku a zaradiť do jeho programu požehnanie základného kameňa novej nemocnice. Autorom sa v rekordnom čase podarilo nadchnúť pre túto myšlienku nielen cirkev, ale aj kľúčové štátne orgány, a to s vynikajúcimi komunikačnými výsledkami.

Výzva a cieľ

Plán obnovy EÚ má na výstavbu a rekonštrukciu našich nemocníc priniesť viac ako jednu miliardu eur. O tento balík sa uchádza viacero projektov a schválením tohto plánu sa začali skryté preteky o to, ktorý z projektov slovenského zdravotníctva získa podporu Ministerstva zdravotníctva, vlády SR a dostane zelenú. Jedným z takýchto favoritov je aj projekt novej nemocnice tretieho tisícročia za viac ako 300 mil. Eur. Ako upriamiť pozornosť kľúčových stakeholderov práve na tento projekt? Ako zabezpečiť, aby sa – pokiaľ možno – s týmto projektom v Pláne obnovy definitívne rátalo?

Stratégia a plán

Pre presadenie novej nemocnice v konkurencii iných projektov bolo žiadúce, aby sa dostal do povedomia kľúčových ľudí, inštitúcií, ale i verejnosti čímsi veľmi pozitívnym a „veľkým“. Preto projektovému tímu skrsla myšlienka spojiť komunikačný launch s výnimočnou udalosťou roka – návštevou pápeža Františka. V rekordnom čase, približne mesiac pred svätou omšou v Šaštíne, sa podarilo nadchnúť kľúčových predstaviteľov cirkvi. Strategickým cieľom bolo tiež zapojiť do projektu najvyšších štátnych predstaviteľov, ako i vedenie rezortu zdravotníctva, mesto Martin a jeho komunity.

Realizácia

  1. Dohoda s cirkvou Autorom sa podarilo doslova nadchnúť rozhodujúce osobnosti cirkvi pre ideu požehnania základného kameňa. Od momentu odovzdania kameňa stratil projektový tím nad celou akciou kontrolu. Tieto procesy sa riadia výhradne cirkevným právom, sú neverejné, bez možnosti ich vopred dohodnúť.
  2. Svatä omša Keďže už nebolo možné získať nov. akreditáciu, dohodli sme spoluprácu s TA3 pre spravodajské pokrytie a s cieľom získať autentický footage. Vďaka spolupráci s produkčnou agentúrou PS Events, organizujúcou Sv. Omšu, sa nám podarilo dobre naaranžovať základný kameň a získať fotografie z priestorov, kam nesmela verejnosť ani médiá – akt požehnania sa napokon konal ako neverejný…
  3. Medializácia & Community Manažment Pred omšou sme kľúčovým médiám poslali podklady o akte požehnania, o projekte a jej význame pre slov. zdravotníctvo. Pripravili sme obsiahlu tlačovú správu s vyjadreniami všetkých významných stakeholderov na čele s predsedom vlády SR. Social media tím nepretržite pracoval s relevatnými komunitami mesta a okolia. Využili sme neplatenú a platenú (cca 5 000 Eur) medializáciu, pripravili sme špeciálnu verziu TS pre zahraničné médiá.

Výsledky

Základným úspechom bol fakt, že sa autorom podarilo presvedčiť cirkev o vhodnosti a prospešnosti aktu požehnania, čím sa táto udalosť stala jedinečným a pozitívnym štartom projektu. Významným strategickým úspechom kampane bolo, že sa nám podarilo do medializácie projektu zapojiť najvyšších predstaviteľov štátu, rozhodujúce o schválení alokovania fin. prostriedkov z Plánu obnovy. V neposlednom rade to boli vynikajúce komunikačné výsledky: 136 med. Výstupov (z toho 64 v zahraničných médiách) a prítomnosť vo všetkých spravodajských a mienkotvorných médiách na Slovensku.

PRime time Slovensko

+421 2 672 67 340

primetime@primetime.sk

Einsteinova 23, Digital Park II. Blok C, 851 01 Bratislava

Zobraziť mapu

PRime time PR Česká republika

+421 905 248 814

info@primetimepr.cz

Soukenická 1194/13, 110 00 Praha 1

Zobraziť mapu

Kontaktujte nás

Napíšte nám