Späť

Zbav sa svojej pneumatiky zadarmo!

Názov projektu Cesty pneumatiky

Klient ELT Management

Obdobie realizácie 2018

Zbav sa svojej pneumatiky zadarmo!

Zhrnutie

Spoločnosť Eltma, ktorá je subjektom pôsobiacim v oblasti zberu ojazdených pneumatík, oslovila agentúru s náročným zadaním. Ako informovať slovenskú verejnosť – motoristov aj pneuservisy či mestá a obce – o  pravidlách zberu pneumatík podľa novej legislatívy? Agentúra prišla s vtipným kreatívnym riešením „Zbav sa svojej pneumatiky zadarmo!“, angažovala dvoch ambasádorov a pripravila úspešný ročný koncept komunikácie v médiách a na sociálnych sieťach. Vďaka našej kampani sme napríklad 53,6 % Slovákov naučili, že ojazdené pneumatiky môžu nechať v pneuservise úplne zadarmo.

Výzva a cieľ

Primárnym cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie spotrebiteľov o spätnom zbere pneumatík, pútavo informovať o podmienkach zberu a upozorniť na ich práva podľa Zákona o odpadoch – a teda, že vrátenie ojazdených pneumatík je zadarmo. Informatívna kampaň mala tiež poukázať na vplyv recyklácie pneumatík na životné prostredie, zvýšiť povedomie o značke Eltma s cieľom navýšiť počet zberných miest. Úlohou bolo osloviť rozsiahlu cieľovú skupinu: od širokej verejnosti, motoristov až po subjekty na základe zákona: distribútorov pneumatík, pneuservisy a obce.

Stratégia

Téma recyklácie pneumatík a Zákona o odpadoch je zložitá. Keďže našou úlohou bolo osloviť širokú cieľovú skupinu počas celého roka, bolo potrebné vymyslieť nielen edukatívny, ale aj zábavný spôsob komunikácie. Zvolili sme využitie dvojzmyslu slova pneumatika – pneumatika ako koleso a „pneumatika“ ako nadbytočné kilá na bruchu. Oslovili sme dvoch známych ambasádorov, ktorí túto tému vtipne prezentujú na sociálnych sieťach. Zároveň sme zvolili natívny koncept, ktorý svojím obsahom edukuje motoristov, upozorňuje na potrebu recyklácie a celkový vzťah k ekológii.

Realizácia

Celoročnú kampaň sme naštartovali na jar 2018 v sezóne prezúvania pneumatík.

Médiá
Od marca tohto roku beží edukatívna natívna kampaň, a to v online a printových médiách (mix spravodajských, odborných a lifestyle médií), v TV a rádiách, ako aj na sociálnych sieťach. Cieľom je zvýšiť povedomie o problematike medzi verejnosťou. Súčasťou kampane je aj komunikácia smerom k pneuservisom a obciam, pre ktorých sme pripravili edukatívne infografiky.

Ambasádori na sociálnych sieťach
Na sociálnych sieťach komunikujeme prostredníctvom herca Števa Martinoviča a komičky Evelyn hlavné posolstvo kampane: „Zbav sa svojej pneumatiky zadarmo!“ Prepojenie slova pneumatika s kolesom a nadbytočným tukom na bruchu komunikuje najmä Števo, Evelyn zasa zdôrazňuje ekologickú stránku recyklácie pneumatík.
Počas jesennej sezóny posúvame problematiku ďalej a prostredníctvom vtipných videí so Števom Martinovičom zobrazujeme cestu pneumatiky od jej odovzdania v pneuservise až po jej recykláciu a ďalšie spracovanie.
Cesta pneumatiky 1: Príbeh neopätovanej lásky (https://www.youtube.com/watch?v=8-qvsEyV8kc&t=43s)
Cesta pneumatiky 2: Strašidelná rozlúčka (https://www.youtube.com/watch?v=NLN-bLin_K4&t=4s)
Cesta pneumatiky 3: EKO Karkulka (https://www.youtube.com/watch?v=nw6L_f2TJvc)

Výsledky

To, že ciele sa darí úspešne napĺňať, deklarujú výsledky nášho prieskumu zo septembra tohto roku (N=1057 respondentov): až 53,6 % Slovákov pozná kľúčové posolstvo kampane, hoci možno predpokladať, že na začiatku (2/2018) bola znalosť nového Zákona o odpadoch medzi verejnosťou mizivá.
Aj celkové mediálne výsledky sú impozantné:

  • V médiách sme dosiahli 225 výstupov, a to v hlavných mediatypoch (print, online, TV a rádio)
  • Vyše 60 % výstupov bolo neplatených
  • Cez sociálne siete klienta sme zasiahli 567 063 užívateľov
  • Celkový reach na sociálnych sieťach klienta je vyše 6 mil. zhliadnutí

PRime time Slovensko

+421 2 672 67 340

primetime@primetime.sk

Einsteinova 23, Digital Park II. Blok C, 851 01 Bratislava

Zobraziť mapu

PRime time PR Česká republika

+421 905 248 814

info@primetimepr.cz

Soukenická 1194/13, 110 00 Praha 1

Zobraziť mapu

Kontaktujte nás

Napíšte nám